Hello readers! - !שלום, קוראים

What is this? Read the introduction - מה זה הדבר הזה? הסבר בהקדמה

Thursday, July 1, 2010

Mount Scopus - הר הצופים

והפעם, גלויה של ממש. שמתי לב אליה קודם כל בגלל התמונה - הר הצופים, מרחק כ-20 דקות הליכה מהבית שלי והמקום בו ביליתי חלק גדול מהשנים האחרונות. אבל זה לא הר הצופים שאני מכירה; הגלויה היא מ-1968, לפני שבנו את רוב החלקים שמרכיבים את האוניברסיטה כיום. אני חושבת שמה שנראה כמו שדה חרוש בקדמת התמונה הוא כנראה עבודות ההכנה למה שיהפוך ברבות הימים למבוך הבטון של הפקולטאות למדעי הרוח ולמדעי החברה.
This time, an actual postcard. I first noticed it because of the picture - Mount Scopus, a ~20-minute walk from my home and the place where I have spent a large part of the last few years. But this is not the Mount Scopus I know; this postcard is from 1968, before most of the buildings that constitute today's university have been built. I think that what looks like a tilled field in the foreground is actually preparation work for the construction of what will someday become the concrete labyrinth of the Humanities and Social Studies faculties.
צד קדמי:
Front:

מה שכתוב בגלויה מקסים בעיניי, ביומיומיות ובהומור ובמשפחתיות שלו. אני לא יודעת מי היתה התמי הזו, אבל היא נשמעת נחמדה.
I find the message on the postcard charming, with its atmosphere of everyday, of humour and family. I don't know who this Tami was, but she sounds nice.

צד אחורי:
Back:


29.8.68
אמא יקרה!
בשם אלוהים - מה כל הדאגה לארץ? הכל שפיר ואין מה לדאוג. את נשמעת כמו שריד ממלחמת העולם ה-II! אני מציירת, אבא נהנה מהגינה, אני עובדת רוחצת כלים, ואבא נהנה מהגינה. חלוקה צודקת.
מה לכתוב לך כשאת רואה את הכל ואנחנו רואים מקסימום את כלבו "שלום" ואת החצר שלנו?
כן, דבר אחד (פרקטי) אם עדיין לא קנית לי make up, יש פטנט חדש ל-eye liner שקוראים לו "פלסטיק", מורחים אותו ואחר כך אפשר להחזיק בקצה ולהוריד את כל העסק בבת-אחת, שמא את קונה?
כל הבנדה של החתולים (לא תאמיני כמה היתוֹספו...) מחכה בציפייה
     להת' תמי.
אגב, למרבה הפלא שנינו מתגעגעים אלייך. תמי

29.8.68
Dear mum!
For Heaven's sake - what is all this worrying about Israel? All is fine, and there's nothing to worry about. You sound like a remnant of World War II! I draw, dad enjoys the garden, I work and wash the dishes, and dad enjoys the garden. Fairly shared.
What can I write you when you are seeing everything, and the most we see is the Shalom Tower and our yard?
Oh yeah, one (practical) thing, if you didn't buy me make up yet, there is a new patent eye liner called "plastic", you apply it and afterwards you can grab the tip and pull the whole thing off, shall you buy some?
The whole banda of cats (you will not believe how many more there are) is eagerly expecting you
      See ya, Tami
By the way, you'll be surprised to know we're both missing you. Tami


כשסרקתי את הגלויה הזו, הסקרנות הובילה אותי לחפש את המלון שבכתובת, לראות אם הוא עדיין קיים. ומכיוון שהאינטרנט הוא כלי מאוד מגניב, היו גם פירות לחיפוש - ואם זה מעניין אתכם, הם אחרי הג'אמפ (אם יש מונח עברי ל-jump break הזה, אנא האירו את עיניי; חצי שעה של גיגולים הספיקה לי).
When I scanned this postcard, I got curious about the hotel in the address, and searched to see if it still exists. And since the internet is awesome, this search had fruits - which, if you're interested, you can find after the jump.

אחד הדברים הראשונים שמצאתי היה התמונה שלהלן, של תגית למזוודה מהמלון (מסתובבות כמה כאלה באי-ביי). הלוגו פשוט ויפה, ובאמת נראה כמו דוגמא ייצוגית של מודרנה נוסח שנות השישים:
One of the first things I found was the below picture, of a luggage label from the hotel (there seem to be quite a few of those on eBay). The logo is simple and beautiful, and very sixties-moderne indeed:

בהמשך החיפושים, מצאתי (גם כן באי-ביי, שיהיה בריא) עוד תגית, דומה מאוד, ממלון בשם Hôtel Moderne:
Some more web-research came up with a similar label (also on eBay, the clever little thing) from the 'Hôtel Moderne':

כאמור, בהחלט דומה, כך שנראה לי שיש סיכוי טוב שמדובר באותו מלון (או שסתם אלה שני מלונות עם שם דומה שהשתמשו בסגנון ופלטת צבעים דומים; גם זה יכול להיות). בשלב הזה כבר היה קשה קצת יותר לחפש, בגלל הגנריות של השם, אבל עושה רושם שהוא היה קיים כבר משנות ה-20-30; אולי אפילו עוד קודם, אבל את זה כבר לא הצלחתי למצוא.
Pretty similar, really, so there is some possibility it's the same one (or just two similarly-named hotels that both went for a similar colour-scheme and style, could happen). At this point the search became harder, because it's a pretty generic name, but it looks it's been around since the 1920s-30s; possibly earlier, but that's as far as my search goes.

מה שכן, הצלחתי למצוא אזכור שלפיו המלון של גב' צילה כהן עדיין היה קיים ב-1973, שזה די נחמד.
I did, however, find a mention of Mrs. Zila Cohen's hotel showing it was still around in 1973, so that's nice.
כיום יש שם הולידיי אין.
Today it's a Holiday Inn.

View Larger Map

No comments:

Post a Comment